Seindah KalamNya

Saturday, May 15, 2010

Jual Beli::Hikmah dan Jenisnya

Share


PENGERTIAN JUAL BELI
Jual beli ialah menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu.

HUKUM
Harus

HIKMAH JUAL BELI
• INDIVIDU
– Penjual
(a) Mendapat rahmat dan keberkataan daripada Allah dengan mengikut apa yang telah disyariatkan
(b) Dapat berniaga dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
– Pembeli
(a) Berpuas hati di atas urusniaga yang dijalankan kerana peniga menjalankan urusan mengikut syariat islam.
(b) Mendapat keredhaan dan rahmat dari Allah di atas urusniaga yang berlandaskan syariat Islam
(c) Terhindar daripada siksaan api neraka.
• MASYARAKAT
(a) Menyenangkan manusia bertukar-tukarfaedah harta dalam kehidupan seharian
(b) Menghindarkan kejadian rampas merampas dan ceroboh mencerobohi dalam usaha memiliki harta
(c) Menggalakkan orang ramai supaya hidup berperaturan, bertimbang rasa, jujur dan ikhlas.
• NEGARA
(a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.
(b) Dapat menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi negara.
(c) Menggalakkan persaingan ekonomi yang sihat sesama negara islam
RUKUN JUAL BELI
 1. PENJUAL DAN PEMBELI
mukallaf ( akil baligh )
Waras
kemahuan sendiri
Bebas membuat pilihan
Penjual dan pembeli pihak yang berlainan
Boleh melihat
tidak muflis
Islam (untuk jual beli al-quran dan hadis )
RUKUN JUAL BELI
2. BARANG JUALAN DAN HARGA
bersih dan suci
berfaedah
Bernilai menurut syara’
milik penjual atau wakil
boleh diserah kpd pembeli ketika akad (Wujud Barang)
keduanya tahu jenis, kadar dan sifat barang
RUKUN JUAL BELI
3. HARGA
barangan suci
harga ( wang ) milik pembeli
boleh diserahkan kpd penjual n keduanya tahu jenis mata wang
IJAB DAN QABUL
Tidak terpisah antara waktu ijab dan qabul
Lafaz qabul bertepatan dengan lafaz ijab
tidak diselangi dgn perkataan lain
tidak ditaklikkan dengan syarat atau tempoh tertentu

KHIYAR
• Khiyar dari segi bahasa : Pilihan
• Dari Itilah Syara’ : Kedua-dua belah pihak yang telah melakukan akad diberi pilihan dan berhak untuk meneruskan atau menarik balik akad jual beli tersebut.
Jenis-jenis Khiyar
• Khiyar Majlis
– Kedua-dua yang berakad berhak menarik balik akad jualbeli tersebut, walaupun akad tersebut telah sempurna, dipersetuji dan disahkan dengan syarat ia masih berada dalam majlis dan ,mereka masih belum berpisah
• Khiyar Syarat
– Apabila salah-satu pihak atau kedua-dua pihak menetapkan syarat bahawa dia mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam tempoh yang tertentu. Syarat tersebut boleh dnyatan ketika memeterai akad atau selepas daripada itu tetapi mestilah sebelum mereka berpisah dari majlis tersebut
– Syarat sah khiyar syarat
• Terhad kepada tempoh tertentu
• Tempoh yang ditetapkan tidak lebih tiga hari
• Tempoh mesti berturutan dan bersambung dengan akad
• Khiyar Aib
• Apabila akad jual beli telah dimeterai dan pembeli telah memperolehi barangan yang dijual tanpa mengetahui sebarang kecacatan pada barangan tersebut kemudian baru disedari kewujudan kerosakan /kecacatan barangan tersebut, maka pembeli diberikan pilihan samada merelakan kecacatan tersebut atau memulangkan kembali barangan tersebut kepada penjual dan mengambil semula bayaran yang telah dibuat.
JUAL BELI YANG DILARANG DAN TIDAK SAH
Menjual buah-buahan yang belum masak atau bulu haiwan yang masih belum diketam dan susu yang masih belum diperah
Jual beli yang mengandungi unsur perjudian
Jualan Munabazah ( campak mencampak )
Jualan Mulamasah ( sentuh – menyentuh )
JUAL BELI YANG DILARANG DAN TIDAK SAH
 • Jual beli benda Haram
 • barangan tidak dimiliki dgn sempurna spt jual burung di udara
 • Kontrak dua dalam satu
 • Jual beli cengkeram (Urbun )
 • Jual hutang dengan hutang
 • Menjual barangan sebelum diterima.
 • Jual beli yang berunsur Riba
JUAL BELI DILARANG TETAPI SAH
 1. Beli barang dgn tujuan menyekat org lain membeli barang tersebut
 2. Membeli barang yg sedang dibeli org lain
 3. Menyekat penjual yang sedang dlm perjalanan dgn tujuan utk membeli dgn harga murah
 4. Monopoli dalam jual beli
 5. Jual beli barang yg halal tetapi digunakan utk maksiat
 6. Melakukan penipuan
 7. Mengurangkan sukatan dan timbangan 

0 comments: